Înscrie-te

Informații privind participarea studenților la AFCO 2019

Evenimentul Absolvenții în Fața COmpaniilor AFCO 2019 se adresează studenților din anii terminali care doresc să prezinte aspecte specifice proiectelor proprii de diplomă/ lucrărilor de licență, reprezentanților mediului economic şi socio-cultural. Totodată, pot participa studenți din anii mai mici cu rezultate deosebite obținute în cadrul unor proiecte / lucrări ştiințifice.

Prezentarea lucrărilor pentru AFCO 2019 va fi făcută sub formă de poster A1 - portret, concepția grafică a acestuia aparținând fiecărui autor.

Etapa I: Înscrierea participanților

Înscrierea participanților se va face online.

Etapa a II-a: Realizarea posterelor

Posterele vor fi realizate în format A1, conform template și trimise la adresa de e-mail: afco@unitbv.ro. Concepția grafică aparține autorilor.

Tipărirea posterelor va fi asigurată de către organizatori.

Etapa a III-a: Prezentarea lucrărilor

Posterele tipărite vor fi expuse la Aula Universității. Studenții le vor prezenta atât reprezentaților companiilor, cât şi juriului conferinței (format din reprezentanți ai companiilor şi reprezentanți ai universității). La final, cele mai bune lucrări vor fi premiate.

Etapa a IV-a: Interviu cu reprezentanți ai partenerilor din mediul economic

Studenții vor avea ocazia de a participa la interviuri cu reprezentanții companiilor într-un spațiu special amenajat. În acest sens, studenții vor pregăti CV-uri, conform template.

 

Secțiunile conferinței

Secțiunea I: Inginerie mecanică, Inginerie tehnologică, Inginerie economică
Secțiunea II: Ingineria materialelor, Design-ul produselor, Ingineria mediului, Surse regenerabile de energie, Mecatronică
Secțiunea III: Inginerie electrică, Electronică, Telecomunicații, Automatică, Tehnologia Informației, Calculatoare, Robotică
Secțiunea IV: Silvicultură și exploatări forestiere, Ingineria lemnului, Construcții
Secțiunea V: Matematică și Informatică
Secțiunea VI: Științe Economice și Administrarea Afacerilor, Alimentație și turism
Secțiunea VII: Pshiologie și Științele Educației, Sociologie și Comunicare, Drept
Secțiunea VIII: Litere, Muzică
Secțiunea IX: Medicină, Inginerie medicală, Educație Fizică și Sporturi Montane
Secțiunea X: Doctorat